Live

Events November 2021

Octobre

Oct.1st: Monheim w Masaa

Oct.7th: Schulzendorf, Patronatskirche - solo

Oct 9th: Dresden, Schloss Nötnitz w Erkin Cavus

Oct 14th: Oderaue, Theater am Rand w Thomas Rühmann

Oct 15th: Potsdam, Nicolaisaal w Masaa

Oct 16th: Templin, MCK w Masaa

Oct 17th: Schwerin, Zenit w Masaa

Oct 23rd: Chios (GRE) Chios Festival w Masaa

Oct 27th-31st: Neuenburg, Neuenburger Gitarrentage w European Guitar Quartet

/